– Dnes je po sv. liturgiách farská zbierka na stavbu farskej budovy.
– Popoludní bude večiereň o 17:00 hod.
– V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov v sakristii a nácvik zboru v chráme.
– Duchovná príprava pred odpustovou slávnosťou začne v stredu 13. júla a potrvá do soboty 16. júla. Pri večerných sv. liturgiách privítame ako hostí kňazov, ktorí nám budú lámať Božie slovo. Pred sv. liturgiami bude modlitba ruženca o 17:00 hod. a Korunka Božieho milosrdenstva o 17:50 hod. V stredu sa po sv. liturgii pomodlime Akatist k bl. Pavlovi, vo štvrtok bude eucharistická adorácia od 19:00 do 21:00 hod. a v piatok bude možnosť prijať sv. pomazania chorých (zapísať sa na prijatie sviatosti je potrebné vzadu na papier). V sobotu sa pred večernou sv. liturgiou pomodlime veľkú večiereň s lítiou o 17:00 hod., po ktorej bude sv. liturgia. K sviatosti zmierenia a pokánia budete môcť pristúpiť v stredu až piatok od 17:00 hod. do začiatku sv. liturgie.
– V nedeľu 17. júla bude na sviatok blahoslaveného biskupa-mučeníka P. P. Gojdiča nasledovný program: o 7:45 hod. utiereň, na ktorú vás srdečne pozývame; o 8:30 hod. bude sv. ruženec, o 9:00 hod. moleben k bl. Pavlovi s možnosťou uctiť si jeho relikvie a slávnostná sv. liturgia s myrovaním v cirkevnoslovanskom jazyku začne o 9:30 hod. Pripomíname, že v tento deň budeme mať iba jednu sv. liturgiu, aby sa mohlo celé farské spoločenstvo modliť spolu. Popoludní večiereň nebude. Celý program nájdete na našom webe, vzadu na nástenke i dverách a v každom čísle minulotýždňového Informátora.
– V rámci duchovnej prípravy vás v sobotu 16. júla pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť do Ruských Pekľan. Program začína o 9:15 hod. akatistom k bl. Pavlovi, pokračuje archijerejskou sv. liturgiou o 10:00 hod. a zakončená bude molebenom k bl. Pavlovi.
– Rodičia prvoprijimajúcich detí si môžu v sakristii vyzdvihnúť CD s fotkami zo samotnej slávnosti.