• Sobota 14. augusta je druhá v mesiaci. Večer o 17.00 hod. sa budeme v našom chráme modliť pobožnosť Večeradla obetovaného za kňazov a modlitebné skupiny. Na ten istý úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.
  • Nedeľa 15. augusta je zároveň veľkým sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Poriadok sv. liturgií sa nemení. Sv. liturgie budú o 8.00 hod. csl. a 10.00 hod. sl. Pri obidvoch sv. liturgiách bude myrovanie.
  • Ponúkame vám počítačovú hru pre deti s biblickým motívom. Je to životný príbeh izraelského kráľa Dávida. CD nájdete v sakristii chrámu. Príspevok je 8,- eur. Ďalšie informácie môžete nájsť na stránke www.david-hra.sk .

  • V sakristii je posledné dvojčíslo Slova (16-17), kto si ho ešte nevyzdvihol, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. Je tam:  Blahovistnik, Artos a farský Informátor z minulej nedele.