• Vstupujeme do šiesteho týždňa Veľkého pôstu. Pozývame vás v stredu a piatok na Liturgie vopred posvätených darov (VPD). V utorok po večernej sv. liturgii na pobožnosť Krížovej cesty a štvrtok na Veľkopôstny moleben.

  • Šiesty týždeň pôstu je zakončený Lazárovou sobotou a  Kvetnou nedeľou. Pri obidvoch nedeľných sv. liturgiách bude myrovanie a posvätenie ratolestí – bahniatok (treba si priniesť vlastné a pred liturgiou ich položiť na pripravený stolík)

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých Hlahol bude v stredu 19.15 hod., po večernej sv. liturgii.

  • Nácvik detského zboru bude v tomto týždni tiež  tak ako obvykle, v stredu o 16.00 hod. tu v chráme. Všetky deti pozývame na detskú sv. liturgiu VPD v piatok 15. apríla v riadnom čase o 17.30 hod.

  • V piatok 15. apríla počas dňa budeme spovedať chorých našej farnosti. Do stredy ešte môžete dohlásiť chorých, kde nechodievame spovedať pravidelne každý mesiac.

  • Predveľkonočná spoveď v našej farnosti bude na Kvetnú nedeľu 17. apríla popoludní. Komu by tento termín nevyhovoval nech využije príležitosť ku sviatosti zmierenia pred tým nie potom.

  • Sviatosť pomazania chorých v našej farnosti budeme vysluhovať v pondelok 18. apríla po večernej sv. liturgii. Podmienky prijatia tejto sviatosti: vážny alebo dlhotrvajúci zdravotný problém; alebo vek nad 60 rokov. Predtým treba pristúpiť k sviatosti pokánia a k svätému prijímaniu.

  • Počas Kvetnej nedele sa tak ako každoročne uskutoční stretnutie mládeže Prešovskej archieparchie s vladykom Jánom.  Stretnutie prebehne vo Veľkej zasadačke Obvodného úradu v Prešove so začiatkom o 13.30 hod. Pozývame naň aj mládež našej farnosti (od 14 rokov).

  • Veriaci z filiálnej obce Dúbrava spolu s o. Ľubošom Kohútom ďakujú za pomoc pri zbierke na chrám, ktorý chcú stavať. Minulú nedeľu sa pri sv. liturgiách na tento úmysel vyzberalo 475,71 €.

  • Dnes popoludní pozývame deti z farnosti a spoločnú modlitbu krížovej cesty. Detská krížová cesta sa začne o 17.00 hod.