Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.

O 17:00 hod. bude každodenná večiereň a po nej krátka adorácia.

Popoludní sme všetci pozvaní na Hlavnú ulicu pred Ľudovú banku do centra Prešova (v prípade zlého počasia PKO Čierny orol) na Deň rodiny – Family Day. V našej farnosti je veľa rodín. Ukážme sa.

V mesiaci jún sa budeme modliť v pondelok večer Moleben k Božskému Srdcu a v stredu Akatist požehnania rodín po častiach.

Nácvik zboru bude v stredu 4. júna po večernej sv. liturgii.

Vo štvrtok bude tichá adorácia od 19:00 do 21:00 hod.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako stále. Na samotný prvý piatok bude celodenná adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 15:00 hod.

V sobotu 7. júna je piata a posledná zádušná sobota. Hramoty budeme čítať po rannej sv. liturgii. Zároveň sa uskutoční stretnutie o. arcibiskupa s prvoprijímajúcimi deťmi v Ľutine, ktoré začne archijerejskou sv. liturgiou o 10:00 hod. Bolo by dobré, keby sa naše prvoprijímajúce deti spolu s rodičmi zúčastnili tohto stretnutia.

Budúca nedeľa je nedeľou Svätej Päťdesiatnice alebo Zostúpenia Sv. Ducha.

Centrum pre mládež J. Voľa nás pozýva na Bárkafest, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. – 15. júna. Záujemcov upozorňujeme, že prihlásiť sa dá iba cez online formulár, ktorý je na stránke www.gmcbarka.sk, a to čím skôr. Viac info vzadu na plagáte.