A keby ste ma teraz . .

Známeho filozofa Petra Wusta (1884-1940) z münsterskej univerzity navštívili krátko pred smrťou jeho žiaci a žiačky. Umierajúci vedec sa rozlúčil so slovami: A keby ste sa ma teraz, skôr než pôjdem a odoberiem sa navždy, spýtali, či neviem o čarovnom kľúči, ktorý otvára poslednú bránu k múdrosti života, odpovedal by som vám: Viem! A tým čarovným kľúčom nie je reflexia (výskum) , ako by ste to od filozofa asi čakali, ale modlitba. Modlitba, vo ktorej sa celkom odovzdávame, nás robí tichými, detskými. Veľké veci života dostanú darom len duše, ktoré sa modlia. Ale modliť sa učíme najlepšie v utrpení.“

Pokojnú noc Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.