Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň.

V utorok máme prikázaný sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Sv. liturgie s myrovaním budú ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme v pondelok po večernej sv. liturgii.

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi a po ňom tichá adorácia ukončená korunkou k BM o 21.00 hod.

Srdečne Vás pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť do Ľutiny, ktorá sa uskutoční 19. – 20. augusta a na archieparchiálnu odpustovú slávnosť v Čirči v termíne 26. – 27. augusta. Podrobný program odpustových slávnosti nájdete vzadu na nástenke.

Minulotýždňovú zbierku na katechizáciu a katolícke školy sme podporili sumou 130, 40,- €. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať!

Oznamujeme vám, že sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby: Denisa Tkáčová, gréckokatolíčka, bývajúca v Prešove a Samuel Baran, rímskokatolík, bývajúci v Prešove. Ohlasujú sa po tretí krát. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, je povinný to ohlásiť na farskom úrade.