Národný týždeň manželstva

Ako ilustráciu k dnešnému zamysleniu vám ponúkam rozhovor medzi
anjelom a diablom. Diabol vraví: „Anjel, nemáš nárok! Ten človek je slaboch.
Zamávam ženskou sukňou a máme tu hriech jedna báseň.“ Anjel na to odpovedá: „Veľmi nevyskakuj. Pozri sa ako statočne zápasí s tvojimi pokušeniami.“ Diabol na to reaguje: „Nebuď blázon! Len sa pozri a všimni si, že podávam profesionálny výkon – deti hnevajú, manželských nezhôd pribúda, k tomu všetkému svokra, problémy v práci… A pozri sa koho mu to
posielam do cesty? Osamotenú, pôvabnú a chápavú ženu, ktorá tak veľmi túži
po nežnom objatí. Vidíš, skoro som úplne zabudol. Aké ženy sa mu páčia najviac, blondýnky alebo brunetky?“ „Páči sa mu predovšetkým jeho manželka s deťmi, ty profesionál,“ odpovedá anjel. Rozhovor pokračuje ďalej.  Diabolopäť útočí. „Počúvaj, anjel, čo si im to podstrčil na stôl? Aha, to sú fotky z ich spoločnej letnej dovolenky, svadby, krstín… Nie si poslednú dobu tak trochu sentimentálny?“ „Každý máme svoje metódy,“ reaguje anjel. „A
teraz uhni, lebo ťa udriem krídlom. Rodina má teplú večeru na stole a ja nedo-
pustím, aby si ju pekelným ohňom spálil!“ Diabol končí rozhovor týmito slovami: „No, ty snáď vidíš i za roh?! Ako si poznal, čo chcem urobiť? No tak dobre. Dnes si vyhral. Ale počkaj zajtra!“ Hádam neexistuje manželstvo, kto-
ré by neprekonalo či práve neprekonáva nejakú krízu. Tá môže mať hocijaký pôvod. Práve preto je dobré vzhliadnuť k Národnému týždňu manželstva s nádejou, že tento čas má potenciál pomôcť mi pri „záchrane“ či „upevnení“ môjho vzťahu s manželským partnerom. Potrebné je k tomu iba jedno, musím sám chcieť a tak trochu aj naslúchať mojej manželke či manželovi. Nájsť opäť odvahu robiť pre svojho drahého či drahú to, čo ho/ju urobí opäť šťastným.
Tento čas môže byť pre nás i nádherným spoločným kráčaním. Nemusíme nevyhnutne niečo zachraňovať či obnovovať. Môžeme jednoducho kráčať ďalej spolu s ostatnými. Nebojme sa toho kráčať s inými. Sme na rovnakej
lodi. Kráčame za rovnakým cieľom – nebom. Lebo manželstvo je spoločným
kráčaním i namáhaním sa dosiahnuť nebo. Manželstvo je spoločnou cestou
do neba. Stavať sa svätými vďaka realite, ktorú žijeme. Minulý týždeň sme slávili pamiatku sv. Bukola, smyrnianskeho biskupa. V synaxári sa spomína, že v jeho živote nebolo badať nič mimoriadne, nijaké zázraky, nijaké zvláštne divy, neurobil nič zarážajúce. Až na jedno. Usiloval sa žiť v plnej oddanosti Kristovi. A preto ho oslavujeme ako svätca. Aj naše manželstvá môžeme žiť v
„obyčajnej“ a každodennej vernosti Božiemu zákonu a spoločnému povola-
niu, pre ktoré sme sa rozhodli. Nemusíme byť ničím výnimoční. Napriek tomu
môžeme byť svätí.

o. Peter Kačur mi